Pons ontwerp

EHBP

EHBP, oftewel: Eerste Hulp bij Personneel. Bent u naast ondernemer ook werkgever? Dan vervult u dus een zware dubbelrol: die van ondernemende werkgever. Personeel is prettig. Zolang er geen problemen zijn. Want als die wél ontstaan, kan het voor u als ondernemende werkgever lastig zijn om daar op in te springen. Met de diensten van EHBP bespaart u tijd, geld en ergernis! EHBP biedt u geen doekje voor het bloeden, dat levert niets op voor de lange termijn.
Bekijk ook de website www.eerstehulpbijpersoneel.com

> Concept en ontwerp visual identity en vertaling naar alle items